کارخانه تبریز زمزم آذربایجان
خط تولید لیموناد کارخانه زمزم
خط تولید لیموناد شیشه ای زمزم
کارخانه گاز co2 زمزم
انبار محصولات زمزم
خط تولید نوشابه شیشه ای زمزم
واحد شربت سازی نوشابه زمزم