آگهي مزايده  ( نوبت دوم )
مزایده زمزم

آگهي مزايده ( نوبت دوم )

شركت‌ زمزم‌ آذربايجان در نظر دارد : 1- مجتمع ورزشي خود ( شامل سالن چند منظوره ، استخر ، سوناي خشك و بخار و جكوزي ) را از طريق مزايده…

ادامه خواندن آگهي مزايده ( نوبت دوم )