بازدید رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مدیر عامل زمزم آذربایجان از کارخانه زمزم ارومیه

بازدید رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مدیر عامل زمزم آذربایجان از کارخانه زمزم ارومیه

بازدید رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جناب آقای فتاح از کارخانه زمزم ارومیه و توضیحات مدیر عامل شرکت جناب آقای آرش حق وردی
آقای حق وردی در این دیدار توضیحات کاملی از شرایط بازار و نحوه مواجهه با مخاطرات جدید را توضیح دادند.

دیدگاهتان را بنویسید