شرکت 80 نفر از پرسنل شرکت زمزم آذربایجان (کارخانه تبریز) در مراسم پیاده روی اربعین 98
پیاده روی اربعین

شرکت 80 نفر از پرسنل شرکت زمزم آذربایجان (کارخانه تبریز) در مراسم پیاده روی اربعین 98

شرکت 80 نفر از پرسنل شرکت زمزم آذربایجان (کارخانه تبریز) در مراسم پیاده روی اربعین 98

شرکت 80 نفر از پرسنل زمزم آذربایجان (کارخانه تبریز) در مراسم اربعین 98در عتبات عالیات
زمزم

دیدگاهتان را بنویسید