ارتباط با شرکت زمزم آذربایجان

منتظر تماس شما هستیم

دفتر مرکزی شرکت زمزم آذربایجان

041-36300575-8 041-36300580-81

ایمیل

info@zamzamazarbaijan.com

آدرس

تبریز، کیلومتر 20 جاده تبریز تهران، جنب پلیس راه تبریز میانه

کارخانه اورمیه :

ارومیه، کیلومتر 6 جاده اشنویه

044-32514836 

کارخانه کرمانشاه :

کرمانشاه، کیلومتر 7 جاده سنندج

083-34271686